Tony Birtill scholarship 2024

Tony Birtill sits on a rocky outcrop.

Conradh na Gaeilge Learpholl, the Institute of Irish Studies (University of Liverpool) and Oideas Gael are pleased to announce that the 2024 Tony Birtill scholarship is now open to applicants.

The award covers the cost of an intensive adult Irish Language and cultural activity course at Oideas Gael (Glencolumcille, County Donegal) during the summer of 2024, where Tony spent his summers teaching Irish and leading mountaineering walks in the local hills. The scholarship makes additional contributions to travel and accommodation costs.

Available to anyone resident in England, Scotland or Wales, applicants must demonstrate

 • a keen interest in learning the Irish Language at any level of ability
 • a commitment to the Irish speaking community in Britain.

To apply, applicants will email no more than 500 words, in English or Irish, answering the following questions:

 1. What does the Irish Language mean to you?
 2. How would this scholarship help you in the pursuit of learning the language?
 3. How do you intend to contribute to the Irish speaking community in Britain when you return from your course?
 4. Make a presentation to the Conradh na Gaeilge/Liverpool Institute of Irish Studies selection committee on return from course.

Answers should be emailed to [email protected] before Fri 31Mar 2024, for scholarship to the summer 2024 course. Decisions will be made and communicated in April 2024, by a panel of members drawn from The Institute of Irish Studies and Conradh na Gaeilge Learpholl. The panel will take into consideration reducing cost barriers for those otherwise unable to attend; geographical bias in award giving and impact of the Irish speaking community in Britain.

Download a PDF of this advert, here.

Scéim dámhachtana scoláireachta Anton Birtill

Tá scoláireacht nua ar fáil ó Chonradh na Gaeilge Learpholl, Institiúid Léinn Éireannaigh, Learpholl agus Oideas Gael i ngleann Cholm Cille, Contae nDún na nGall i gcuimhne ár gcarad, múinteoir agus duine mór le rá sa phobal Éireannach i Learpholl, Tony Birtill. Tá an
scoláireacht seo mar chuid de phacáiste a chuirfear ar fáil ón phobal Éireannach i Learpholl in ómós dó. Íocfaidh an scoláireacht seo as táille chúrsa Gaeilge de chuid Oideas Gael, áit a gcaitheadh Tony a chuid samhradh ag múineadh na Gaeilge agus mar cheannaire ar an chúrsa sléibhteoireachta. Íocfaidh an scoláireacht fosta as cuid den chostas taistil agus den chostas loistín.

Beidh an scoláireacht ar fáil do dhuine ar bith atá lonnaithe i Sasanna, sa Bhreatain Bheag nó in Albain:

 • ar mhaith leat an Ghaeilge a fhoghlaim ag leibheál ar bith
 • an bhfuil tú tiomanta do dul chun cinn phobal na Gaeilge sa Bhreatain.

Cuirtear fáilte roimh iarratais i nGaeilge nó i mBéarla. Seol 500 focal i ríomhphost chuig [email protected] roimh 31 Márta 2024, ina bhfreagraítear na ceisteanna thíos:

 1. Cén fáth a bhfuil an Ghaeilge tábhachtach i do shaol?
 2. Cén dóigh a bheas an scoláireacht seo cúidiúil, agus tú ag foghlaim na Gaeilge?
 3. Cén dóigh a gcuirfidh tú saol na Gaeilge i mBreatain chun cinn i ndiaidh an chúrsa?
 4. Cur I láthair a dhéanamh don phainéal rognúcháin ar fhilleadh ón gcúrsa.

Déanfaidh foireann agus deonaigh ó Chonradh na Gaeilge Learpholl agus ón Institiúid cinneadh i mí Aibreáin. Déanfar machnamh ar chostas ar dhaoine agus tionchar ar phobal na Gaeilge sa Bhreatain.

Íoslódáil PDF den fhógra seo, anseo.